Energetic work - Mindful Balance

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Energetic work

Energetic work is werken met energie. 
En energie is een ruim begrip, alles is namelijk energie en zo is alles met elkaar verbonden.
Het symbool yin & yang laat zien dat schijnbaar tegengestelde krachten elkaar uitdagen en in beweging houden. Het resultaat daarvan is verandering.
Zo wordt ook jij in het leven uitgedaagd door de dingen waar je tegenaan loopt. Het leven heeft jou iets duidelijk te maken over wie jij bent en hoe jij in het leven staat.

De kunst is om contact te maken met de ziel, het lichaam en de energie. Om vervolgens het geheel te kunnen “lezen” en de communicatie op gang te brengen om helder te krijgen wat er voor jouw ziel en lichaam nodig is om energetisch verandering aan te brengen ter bevordering van het bewustzijns- en of healing proces. 
Dat is waar ik goed in ben!

Ik kan en mag samenwerken met de energieën en kan zuiver waarnemen op allerlei lagen van bewustzijn. Ik ben helder voelend, helderhorend en helder wetend. Door de dingen te benoemen en in de vraag te gaan staan krijg jij magische inzichten en mogelijkheden om je van onnodige ballast te ontdoen. 

De heling die daarop volgt, zorgt dat jij meer en meer jezelf kunt zijn en leven zoals jij wilt. Dus wat wil jij écht in je leven? Kun jij je focussen of word je continue afgeleid door de omgeving en kom je niet toe aan de vervulling van je werkelijke verlangens en harte wensen?

We zijn allemaal verbonden door de stroom van de universele levensenergie met alles om ons heen.
Dit betekent dat wij invloed hebben op onze omgeving met onze gedachten, overtuigingen, emoties, houding, gedrag, liefde en levensvreugde, angst en haat.
Van hieruit trekken wij ervaringen naar ons toe en deze hebben weer effect op onze beleving en de keuzes die wij maken. Er is een wederzijdse wisselwerking tussen jou en je omgeving. Dus wat zijn jouw gedachten en gevoelens precies? En waar komen ze vandaan? Zijn ze van jou zelf of heb je ze misschien ongemerkt ergens opgepikt van een ander?

Ik heb waargenomen, dat ons energieveld (zowel lichaam als lichtlichamen rondom) voor 99% vol zitten met energie die wij van anderen hebben bewust of onbewust hebben opgepikt, aangenomen of aangekocht als zijnde van ons zelf.

Dit kunnen emoties, gedachten, overtuigingen, oordelen en veroordelingen zijn. Hierdoor laten we de levensenergie onbewust weglekken of verbruiken we onnodig energie aan dat wat niet van ons zelf is.

Dit alles heeft invloed op hoe wij ons zelf voelen en hoe wij handelen. Daarnaast voeren we in ons hoofd vaak hele gesprekken, daarbij zijn er allerlei “stemmen” aan het woord, zoals bijvoorbeeld de innerlijke criticus of de innerlijke rechter. Door deze innerlijke discussie kan er strijd, twijfel of onzekerheid ontstaan. Het wordt dan moeilijk om keuzes te maken. Dit geeft beperking van de vrijheid om jezelf te zijn en je eigen beweging te maken in het leven.

Ons lichaam heeft een bewustzijn en iedere cel van ons lichaam heeft een eigen geheugen. Dit betekent, dat onverwerkte ervaringen of niet geheelde stukken vanuit kindertijd of vorige levens als herinnering liggen opgeslagen in onze lichaamscellen en energieveld. Ook kunnen wij vanuit de bloedlijn informatie meedragen in het DNA, die niet meer bij ons past. Dit kan eenieder belemmeren om werkelijk te kiezen voor een fijn leven in liefde, geluk en overvloed. We herhalen vaak oude patronen van pijn, angst en onmacht waardoor wij verzuimen om de verbinding met onze eigen grootheid aan te gaan. Een energetische schoonmaak van je energieveld geeft weer helderheid, verbinding met de aarde en centreert jou in je eigen energie en licht.

Als wij ons niet veilig voelen om ons zelf te zijn of iets traumatisch hebben ervaren, dan reageert ons energiesysteem (lichaam, lichtlichamen of aura) en gaan wij ons zelf beschermen. Vaak gebeurt dat door onszelf in te houden en aan te passen.

We laten onszelf niet meer werkelijk zien en op den duur verliezen wij de verbinding met wie wij werkelijk zijn. Het resultaat is controlebehoefte, strijd of hier niet meer willen zijn. Zo kunnen wij verstrikt raken in overlevings-, beschermings- of vluchtmechanismen. Hierdoor ontstaan verwarring, weerstand of blokkades in ons zelf, die ons verhinderen om werkelijk ons eigen leven op te pakken en ons zelf te zijn. Wij gaan overleven. In de wisselwerking met de omgeving, krijgen wij dezelfde lading terug en trekken wij situaties aan die dit bevestigen. Deze invloeden van buitenaf kunnen daar dus nog een schepje bovenop doen en ons verder in de angst dwingen of houden.

Angst werkt verlammend en zet ons in onmacht. Van daaruit ontstaat vanzelf de behoefte aan controle, zodat we veilig kunnen zijn. Het is niet de bedoeling dat wij in angst leven, maar in liefde.
Dit wil zeggen: werkelijk in verbinding zijn met jezelf en dus met het leven. Dit betekent ook dat jouw levensstroom vrij en rijkelijk stroomt en jou brengt wat jij je wenst in je leven.
Om de angst los te kunnen laten, moeten wij uitzoeken waar die angst in oorsprong is ontstaan of gecreëerd. Dan kan de oorzaak geheeld, getransformeerd en zo nodig verwijderd worden uit jouw energieveld, zodat het vertrouwen weer kan herstellen. 
Dat is energetic work
You are a beautiful soul with a body and mind!
Ik werk alleen afspraak 06 132 66 211 
Indien ik je niet direct persoonlijk te woord kan staan spreek dan duidelijk naam, telefoonnummer en je bericht in op mijn voicemail dan bel ik je terug.

De Investering in jezelf.
€ 60,00
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu